İlk Yardım

11. GÖZ, KULAK ve BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM

Göze Yabancı Cisim Kaçması:

Toz, madeni veya tahta kıymıklar, küçük maden veya cam parçaları gibi yabancı cisimler göz yuvarlağının herhangi bir yerine yapışabilir ve göz kapağının altına girebilir.

Bu cisimler, çıkarılmazsa gözün iltihaplanmasına sebep olabilir.

Göze Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

Toz gibi küçük madde ise;
 • Göz ışığa doğru çevrilir ve alt göz kapağı içine bakılır,
 • Gerekirse üst göz kapağı açık tutulur,
 • Nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır,
 • Hastaya gözünü kırpıştırması söylenir,
 • Göz ovulmamalıdır,
 • Çıkmıyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

Bir cisim batması varsa ya da metal cisim kaçmışsa;

 • Gerekmedikçe hasta yerinden oynatılmaz,
 • Göze hiçbir şekilde dokunulmaz,
 • Tıbbi yardım istenir (112),
 • Hastanın, göz uzmanı olan bir sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

Kulağa Yabancı Cisim Kaçması:

Daha çok çocuklarda görülen kulağa yabancı cisim kaçması, geçici işitme kayıplarına hatta bazı durumlarda kulak zarının delinmesine yol açabilir. Erişkinlerde daha çok böcekler sebebiyle olur.

Kulağa Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

 • Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmez,
 • Su değdirilmez,
 • Tıbbi yardım istenir (112).

Buruna Yabancı Cisim Kaçması:

Genellikle çocuklar meraklarından dolayı ellerine geçirdikleri fasulye, nohut, mısır, boncuk gibi maddeleri ağızlarına götürme veya burun deliklerine sokma gibi olumsuz davranışlarda bulunduklarından bu tür kazalar oyun çağındaki çocuklarda sık görülür.

Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım Nasıl Yapılmalıdır?

 • Burun duvarına bastırarak kuvvetli bir nefes verme ile cismin atılması sağlanır,
 • Çıkmazsa tıbbi yardım istenir (112).