Kimya Sözlüğü

Kimya Sözlüğü

Kimya Sözlüğü, Kimya Sektörüne (özellikle Deterjan, Kozmetik, Biyosidal Ürün) yönelik terimleri ve anlamlarını içermektedir.


Kimya Sözlüğü – A


Alaşım

Ad. Bir metale bir veya birkaç elementin katılmasıyla elde edilen yeni madde.

Arı

sıfat. Saf, temiz, katıksız.

Asit

  1. Uygun koşullarda H+ (hidrojen) iyonu verebilen hidrojenli bileşikler (Arrhenius Kuramı),
  2. Proton veren bileşik (Lowry-Bronsted Kuramı),
  3. Kovalent bağ yapmak için elektron çifti alabilen atom, iyon yada molekül (Lewis Kuramı).

Kimya Sözlüğü – B


Baz

  1. Sulu çözeltilerinde OH (hidroksit) iyonu veren bileşikler (Arrhenius Kuramı),
  2. Proton alan bileşik (Lowry-Bronsted Kuramı),
  3. Kovalent bağ yapmak için elektron çifti sağlayabilen atom, iyon yada molekül (Lewis Kuramı).

 


Kaynakça:

  • Petrucci, Herring, Madura, Bissonnette (2020). Genel Kimya (Cilt 1-2). Ankara: Palme
  • TDK (2019). Okullar için Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları
  • https://sozluk.gov.tr/
  • https://tr.wikipedia.org/wiki/Anasayfa