Biyosidal Firmalarının Dikkatine!

Biyosidal Firmalarının Dikkatine! Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 02.09.2020 tarihinde yayınladığı duyuru aşağıdaki gibidir.

13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesi ile “İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19)” Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiş olduğundan ve söz konusu ürün gruplarının ruhsatlandırılmasına yönelik iş ve işlemler 18.11.2019 tarihli E.4025 sayılı Makam Oluru ile Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına dahil edilmiştir.

Biyosidal ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için Biyosidal Ürünler Yönetmeliği doğrultusunda ruhsatlı olması gerekmektedir.

Tüketici tarafından ruhsatlı ve güvenli ürüne erişimin temin edilmesi adına ÜTS Mobil uygulamasına geçiş sürecinde biyosidal ürünlerin tanımlanması için ruhsatlı ürün tipi-1 biyosidal ürünlerin ruhsatta belirtilen her bir nominal miktarının barkodlarının belirtilerek 04.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

 

Tarih Adı Doküman
02.09.202 Ürün Tipi-1 Biyosidal Ürün Barkodları Hk Resmi Yazı PDF
 

Kaynak:

https://www.titck.gov.tr/duyuru/biyosidal-firmalarinin-dikkatine-02092020113921