Mevzuat

maliunlu.com.tr/mevzuat

Deterjan, Kozmetik, Biyosidal Ürün sektörlerine yönelik Mevzuat ‘ları (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ  vb.) bu sayfamızda bulabilirsiniz.

Biyosidal Ürün Mevzuat’ı

Biyosidal Ürün sektörlerine yönelik Mevzuat ‘ları (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ  vb.) bu sayfamızda bulabilirsiniz Biyosidal Ürün Mevzuat ‘ı: Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.03.2020 / 31066) Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (04.07.2019 / 30821) Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.03.2016 / 29654) Biyosidal Ürenlerin …

Deterjan Mevzuat’ı

Deterjan sektörlerine yönelik Mevzuat ‘ları (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ  vb.) bu sayfamızda bulabilirsiniz. Deterjan Mevzuat ‘ı: Deterjanlar Hakkında Yönetmelik (27.01.2018 / 30314) Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (27.01.2018 / 30314) Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ (31.10.2013 / 28807) Deterjanların Nitelikleri İle Ambalaj ve Etiketlerine …

Kozmetik Mevzuat’ı

Kozmetik sektörlerine yönelik Mevzuat ‘ları (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ  vb.) bu sayfamızda bulabilirsiniz. Kozmetik Mevuat ‘ı: Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.01.2016 / 29605) Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.07.2015 / 29417 – 2. Mükerrer) Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.04.2013 / 28605) Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.08.2012 / 28388) Kozmetik …